วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ยินดีต้อนรับสู่...
จังหวัดนครศรีธรรมราช


          ดิฉันเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ คุณพ่อและคุณแม่ เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยกำเนิด
        ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาที่ โรงเรียนรัตนศึกษา
        ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ศึกษาที่ โรงเรียนสตรีทุ่งสง
        ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ศึกษาที่ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
        ปัจจุบันศึกษาที่ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกภาษาจีน
        

        คำขวัญประจำจังหวัด นครศรีธรรมราช คือ
เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ
ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม
เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวักมากศีล ครบสิ้นกุ้งปู

สถานที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่คนส่วนใหญ่รู้จัก
                                                         คือ "วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร"
หากมีโอกาส อย่าลืมไปเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชกันนะคะ : )